Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2015

littlemonstermolly
3790 c57b 420
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viaromance romance
littlemonstermolly
3002 9a7a 420
littlemonstermolly
Tu chodzi o to by od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człek samemu, z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami...
— Dzień dobry, kocham Cię
Reposted fromLaCamisaNegra LaCamisaNegra viaromance romance
littlemonstermolly
Proszę, zamknij oczy i wyobraź sobie szczęśliwego i spełnionego siebie za parę lat....... Czy widziałeś mnie u swojego boku?
— 00:40
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viaromance romance
littlemonstermolly
0504 a827 420
littlemonstermolly
9709 df28 420
littlemonstermolly
littlemonstermolly
6131 d820 420
Iwtsswy
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaromance romance

March 17 2015

littlemonstermolly

March 08 2015

littlemonstermolly

March 07 2015

littlemonstermolly
i powiedział że już mnie nie kocha
Reposted bysweetnothingg sweetnothingg
littlemonstermolly
littlemonstermolly
littlemonstermolly
littlemonstermolly
Reposted byachiku achiku
littlemonstermolly
littlemonstermolly
littlemonstermolly
littlemonstermolly
littlemonstermolly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl